მომსახურება

Services“ეიბისიო-ჯორჯია” დაკომპლექტებუია სათანადო კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე კონსულტანტებითა და ტრეინერებით. ამასთან ერთად, ასოციაცია საჭიროების შემთხვევაში იყენებს 200-მდე მოწვეულ ექსპერტსა და კონსულტანტს, მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სფეროებიდან.

დღესედღეობით, “ეიბისიო-ჯორჯია” პოტენციურ მომხმარებელს სთავაზობს შემდეგი სახის მომსახურებას:

All right reserved   Web development