როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა
 
რა არის ბიზნეს გეგმა - ეს არის წერილობითი დოკუმენტი, რომელშიც აღწერილია თქვენი ბიზნეს იდეა, ის გზები და მეთოდები, რომელთა გამოყენებითაც თქვენ აპირებს წარმატების მიღწევას. ბიზნეს-გეგმაში მოცემულია, თუ რას გააკეთებს თქვენი ბიზნესი, რა გზებით და მეთოდებით აპირებთ წარმატების მიღწევას, როგორ განხორციელდება დასახული გეგმები (რა ადამიანური თუ მატერიალურირესურსებით მოხდება აღნიშნულ განხორციელება), სად გაკეთდება ეს ყველაფერი და რა შედეგს  (მოგებას) მოიტანს ამ პროექტის იმპლემენტაცია.

მითითებულ ბმულზე მოცემულია ბიზნეს გეგმის შესადგენი სახელმძღვანელო - ბიზნეს გეგმა pdf  (ჩამოტვირთე)
All right reserved   Web development