პროექტი 2011: “სამცხე-ჯავახეთში სამოქალაქო მონაწილეობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობის ხელშეწყობა”
 
2011: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” „კარირას ჩეხეთთან“ ერთად განახორციელა “სამოქალაქო მონაწილეობის და სამცხე-ჯავახეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩართულობის ხელშეწყობის” პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ასოციაციის მიერ  5 მიზნობრივ სოფელში ჩატარდა ტრეინინგები “სათემო დაგეგმარების” საკითხებზე და მომზადდა 5 “სათემო განვითარების გემა”; (ვრცლად) 
All right reserved   Web development