პროექტი 2002: ტრეინინგ პროგრამა ბენეფიციარებისთვის, საერთაშორისო მიგრაციის ორგანიზაცია(IOM) მიკრო საფინანსო პროგრამის ფარგლებში
 
 
2002: "ეიბისიო - ჯორჯიამ" მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) – მიკრო საფინანსო პროგრამის ფარგლებში ახალქალაქისა და ახალციხის რაიონებში პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფებისთვის განახორციელა 2 ტრეინინგ პროგრამა ბიზნესის დაგეგმარების, მარკეტინგისა და ფინანსური დაგეგმარების საკითხებში; (ვრცლად) 
All right reserved   Web development