პროექტი 2003 : ბიზნეს-ტრეინინგები საირიგაციო ასოციაციების მენეჯერთათვის მსოფლიო ბანკის “ირიგაციის პროექტის” ფარგლებშ
 
2003: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” მსოფლიო ბანკის (World Bank) “ირიგაციის პროექტის” ფარგლებში  განახორციელა ბიზნეს-ტრეინინგები საირიგაციო ასოციაციების მენეჯერთათვის, სოფლის მეურნეობის, სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის მენეჯმენტის, ორგანიზაციული განვითარების, ფინანსური მენეჯმენტისა და ბუღალტერიის სფეროში. ტრეინინგების პროგრამა განხორციელდა  საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე;  (ვრცლად)
All right reserved   Web development