პროექტი 2003: “საქართველოს ენერგო უსაფრთხოების ინიციატივის პროგრამა”(GESI)
 
2003: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” “ფონდ ჰორიზონტთან” ერთად მონაწილეობა მიიღო USAID-ის მიერ დაფინანსებულ “საქართველოს ენერგო უსაფრთხოების ინიციატივის პროგრამაში”(GESI), რომლის მართვასაც ახორციელებდა “PA კონსალტინგ ჯგუფი”. პროგრამა მიზნად ისახავდა საქართველოს სსვადასხვა რეგიონში შერჩეული თემების მხარდაჭერას მათ მიერ ენერგომომარაგების სტაბილური წყაროების მოძიებისა და განვითარების, შემოსავლების დაგროვებისა და ზოგადად, თემის განვითარების შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში  დახმარების გზით. პროექტის ფარგლებში “ეიბისიო-ჯორჯიას” ამოცანას შეადგენდა მისი ეკონომიკური ნაწილის განხორციელება - თემებისთვის დახმარების გაწევა ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში, კონკრეტული სათემო ბიზნეს პროექტების მომზადებაში და ზემოთხსენებული სტრატეგიიდან გამომდინარე შესაბამისი ტრეინინგების ჩატარებაში;  (ვრცლად) 
All right reserved   Web development