პროექტი 2004: ტრეინინგ კურსი ბიზნეს დაგეგმარებაში, მარკეტინგსა და ფინანსურ დაგეგმარებაში, (GCMI) ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში
 
 
2004:  “ეიბისიო-ჯორჯიამ” „მერსი ქორიის“ ეკონომიკური განვითარების პროგრამის (GCMI) ფარგლებში, ადგილობრივი მიზნობრივი თემებისთვის ჩაატარა 7 ტრეინინგ კურსი ბიზნეს დაგეგმარებაში, მარკეტინგსა და ფინანსურ დაგეგმარებაში, რაც განხორციელდა თბილისში, ასევე გორისა  და ახალციხის რაონებში. (ვრცლად)
All right reserved   Web development