პროექტი 2004: “ტრეინინგი ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის”
 
2004: “ეიბისიო-ჯორჯიამ”  “ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციისა” (OSCE) და “გერმანიის ტექნიკური დახმარების სააგენტოს” (GTZ) დაკვეთით და დაფინანსებით ჩაატარა ტრეინერების ტრეინინგი პროგრამით “ტრეინინგი ახალგაზრდა მეწარმეებისთვის”. ასოციაციის მიერ პროგრამის ფარგლებში მოხდა OSCE-ს მიერ მიღბული ტრეინინგ მასალების თარგმნა ქართულ, რუსულ და აზერბაიჯანულ ენებზე და მათი ადაპტირება საქართველოს რეალობასთან. “ტრეინინგი ტრეინერებისთვის” ჩატარდა რუსთავისა და მარნეულის ბიზნეს ცენტრების თანამშრომლებისათვის; (ვრცლად) 
All right reserved   Web development