პროექტი 2004: საქართველოს ბაზარზე არსებული სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების მარკეტინგული კვლევა
 
2004: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” ჩაატარა მარკეტინგული კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა  საქართველოში სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების არსებული ბაზრის შესწავლასა და ანალიზს. ამის შედეგად შპს “თეთრონი-ისათვის“ შესაბამისი მარკეტინგული სტრატეგიები შემუშავდა. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა და დაფინანსდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) –ის მიერ მხარდაჭერილი “ბიზნეს საკონსუტაციო პროგრამის”  (BAS)-ის ფარგლებში;  (ვრცლად)
All right reserved   Web development