პროექტი 2004: ეკონომიკური განვითარების პროექტების კვლევა “სათემო მობილიზაციის ინიციატივის” (GCMI) პროგრამის ფარგლებში
 
2004: “ეიბისიო ჯორჯიამ” საერთაშორისო ორგანიზაცია „მერსი ქორპსის“ მიერ განხორციელებული “სათემო მობილიზაციის ინიციატივის” (GMCI) პროექტის ფარგლებში ჩაატარა თემებში განხორციელებული ეკონომიკური განვითარების პროექტების ეფექტურობის შეფასების კვლევა. ასოციაციის მიერ სულ შეფასებულ იქნა 18 სხვადასხვა პროექტი, რომლებიც განხორციელდა ქვემო ქართლის, შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში; (ვრცლად) 
All right reserved   Web development