პროექტი 2004: “რეგისტრირებულ უმუშევართა დროებითი და მუდმივი დასაქმების” სახელმწიფო პროგრამა


2004: “ეიბისიო ჯორჯიამ”  განახორციელა “რეგისტრირებულ უმუშევართა დროებით და მუდმივი დასაქმების” 2004 წლის სახელმწიფო პროგრამის ტრეინინგისა და კონსულტაციების კომპონენტი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში შერჩეული იქნა 249 რეგისტრირებული უმუშევარი,  რომელებსაც გაეწიათ ტრეინინგები და კონსულტაციები ბიზნეს დაგეგმარებაში. პროგრამის განხორციელების შედეგად 120-მა მონაწილემ შეიმუშავა ბიზნეს გეგმა. 2004 წლის ტრეინინგისა და კონსულტაციების კომპონენტი დაფინანსდა “გაეროს განვითარების პროგრამის” (UNDP) მიერ; (ვრცლად)
All right reserved   Web development