პროექტი 2005: ტრეინინგ ცენტრების ჩამოყალიბებისა და დაფუძნების პროექტი “სამცხე-ჯავახეთში ქალთა რეგიონალური ცენტრის” პროექტის ფარგლებში
 
2005: “ეიბისიო ჯორჯიამ” სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრსა (ICCC) და ტრეინინგისა და კონსულტაციის ცენტრთან ერთად განახორციელა  - „ტრეინინგ ცენტრების ჩამოყალიბებისა და დაფუძნების პროექტი“, რომელიც განხორციელდა “სამცხე-ჯავახეთში ქალთა რეგიონალური ცენტრის” პროექტის ფარგლებში. პროექტი დაფინანსდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)-ის “სამცხე-ჯავახეთის ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის” ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში “ეიბისიო ჯორჯიამ” მოამზადა ცენტრის ბიზნეს ტრეინერები და ბიზნეს კონსულტანტები; (ვრცლად)
All right reserved   Web development