პროექტი 2006-2007: “თემის ინვესტირების პროგრამა“ (CIP 2)
 
 
2006-2007: “ეიბისიო ჯორჯიამ” საერთაშორისო ორგანიზაცია „ქეასთან“ ერთად განახორციელა პროექტი  “თემის ინვესტირების პროგრამა“ (CIP-2), რომლის მიზანიც იყო “ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის” (BTC) ნავთობისა და „სამხრეთ კავკასიის გაზის მილსადენის“ (SCP) მიმდებარედ არსებული სასოფლო თემების მოსახლეობის ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება, მათი დასაქმების ხელშეწყობა და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. პროექტის ფარგლებში “ეიბისიო-ჯორჯიამ” განახორციელა პროექტის ეკონომიკური განვითარების ნაწილი, რომელიც მოიცავდა მიზნობრივ რაიონებში არსებული ბიზნესების ეფექტურობის გაზრდას, ქალების მიერ ახალი ბიზნესების ჩამოყალიბება-განვითარების ხელშეწყობას, ადგილობრივი წარმოებებისათვის საბაზრო კავშირების დამყარებაში მხარდაჭერას და სხვა; (ვრცლად) 
All right reserved   Web development