პროექტი 2006–2008: “საქართველოში დაბრუნებულთა ხელშეწყობის პროექტი” (GRP)
 
 
2006–2008: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” „ვორდ ვიჟენთან“ ერთად განახორციელა “საქართველოში დაბრუნებულთა პროექტის” ბიზნეს ტრეინინგებისა და კონსულტაციების კომპონენტი. პროექტი განხორციელდა შვეიცარიის სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით. მპროექტი მიზნად ისახავდა იმ ქართველ მიგრანტთა დახმარებას, რომლებიც თავშესაფრის მოთხოვნით იმყოფებოდნენ შვეიცარიაში, რათა ისინი დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში და შეძლებოდათ  აქ რეინტეგრაცია.  2006 წლის სექტემბრიდან 2008 წლის მარტის ჩათვლით “ეიბისიო-ჯორჯიამ” პროექტის 40 მონაწილეს ჩაუტარა ბიზნეს ტრეინინგი, პროგრამის ბენეფიციარებს გაეწიათ კვალიფიციური კონსულტაცია, რის შედეგადაც შემუშავდა  38 ბიზნეს გეგმა; (ვრცლად)
All right reserved   Web development