პროექტი 2007-2009 : ტრეინინგ პროგრამა „ბიზნეს უნარებში მეცხოველე ფერმერეთათვის“
 
2007-2009: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” სამცხე ჯავახეთის რეგიონში “გერმანიის ტექნიკური დახმარების სააგენტოს” (GTZ) –ის მიერ განხორციელებული პროექტის “სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის დამატებითი ღირებულების გაზრდის ხელშეწყობა” ფარგლებში განახორციელა ტრეინინგ პროგრამა “ბიზნესის უნარ-ჩვევების განვითარება მესაქონლე ფერმერთათვის”. პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 10 ხუთდღიანი ტრეინინგი ასპინძისა და  ნინოწმინდის რაიონებში;( ვრცლად)
 
All right reserved   Web development