პროექტი 2008-2009: “საქართველოსა და აზერბაიჯანის მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარება, ფაზა III”
 
 
2008-2009: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” შვეიცარიულ ორანიზაცია „ჰექს-ეპერთან“ ერთად განახორციელა პროექტი “საქართველოსა და აზერბაიჯანის მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარება, ფაზა III-ის საქართველოს ნაწილი". პროექტის ფარგლებში  “ეიბისიო-ჯორჯიას” როლი იყო რძის წარმოების გაზრდა, მეცხოველეობის მეურნეობების მენეჯმეტის ეფექტიანობის ამაღლება, მიზნობრივი თემებისთვის საპილოტე ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა მდგრადი მარკეტინგული ჯაჭვის ჩამოყალიბების მეშვეობით. პროექტის ფარგლებში ასევე დახმარება გაეწია ადგილობრივი ორგანიზაციის -  “ასპინძის კავშირის” განვითარებას, პროექტის დასრულების შემდგომ მისი მდგრადობისა და ეფექტიანობის  უზრუნველსაყოფად. პროექტი დაფინანსდა შვეიცარიის განვითარების სააგენტო SDC-ს მიერ; (ვრცლად) 
All right reserved   Web development