პროექტი 2010: “მარტვილის აგრო-სერვის ცენტრის (“მასც”) შექმნა და განვითარება”
 
 
2010: “ეიბისიო-ჯორჯიამ” “ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს” ფინანსური მხარდაჭერით „კარიტას ჩეხეთთან“ ერთად განახორციელა პროექტი “მარტვილის აგრო სერვის ცენტრის (“მასც”) შესაძლებლობების განვითარება”. პროექტის ფარგლებში “ეიბისიო-ჯორჯიამ” განახორციელა სპეციალური ტრეინინგ პროგრამა “მასც-ის“  თანამშრომლებისთვის. ამავდროულად ცენტრისთვის შემუშავებულ იქნა 3 წლიანი ბიზნეს–გეგმა და სტრატეგიული განვითარების გეგმა. დამატებით “მასც-ის“ ტრეინერებმა გაიარეს პრაქტიკული კონსულტაციები მეცხოველეობისა და მარცვლეულის მოყვანის საკითხებში; (ვრცლად) 
All right reserved   Web development